Μαθήματα Κοπτικής Ραπτικής

Οι εγγραφές για τα μαθήματα Κοπτικής-Ραπτικής του BURDA moden
Θεσσαλονίκης
άρχισαν ! Τα Τμήματα είναι Αρχαρίων και Προχωρημένων
και οι ώρες ευέλικτες για εργαζόμενες και μη !
Για
οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να πάρετε τηλέφωνο στο
2310459575 ή στο 6932366398 ή ακόμη και να περάστε απο κοντά
να πάρετε το ενημερωτικό ύλικό σχετικά με την ύλη των μαθημάτων,
τη διάρκεια κ.α.